Försäkringskassan god man

Bra att veta för dig som är god man eller förvaltare

Bra att veta för dig som är god man eller förvaltare – Försäkringskassan

för 4 dagar sedan — Här har vi samlat information som är bra att känna till i din roll som god man eller förvaltare för någon som har ett ärende hos oss.

Här har vi samlat information som är bra att känna till i din roll som god man eller förvaltare för någon som har ett ärende hos oss. Vi använder samlingsbegreppet ställföreträdare, men all information gäller oavsett om du är god man eller förvaltare.

Är du god man eller förvaltare? – Försäkringskassan

10 jan. 2022 — Du får då en sammanställning av samtliga utbetalningar som vi gjort till din huvudman för föregående år och vilken skatt vi dragit.

Om du är ställföreträdare för en person som får ersättning från Försäkringskassan kan du behöva underlag från oss när du ska göra din årsredovisning till Överförmyndarnämnden. Underlaget beställer du via Mina sidor.

Digitala tjänster för ställföreträdare – Försäkringskassan

24 nov. 2021 — Om du är god man eller förvaltare för en person kan du använda Mina sidor för att ansöka om ersättning för din huvudman.

Om du är god man eller förvaltare för en person kan du använda Mina sidor för att ansöka om ersättning för din huvudman

Underlag till årsredovisning för ställföreträdare

Underlag till årsredovisning för ställföreträdare – Försäkringskassan

Om du är ställföreträdare för en person som får ersättning från Försäkringskassan behöver du underlag från oss när du ska göra din årsredovisning till …

Du som är ställföreträdare för en person med ersättning från Försäkringskassan beställer underlag om utbetalningar till årsredovisningen via Mina sidor hos oss

Försäkringskassan har digitala tjänster för ställföreträdare

Du som ställföreträdare för en person kan använda Försäkringskassans “Mina sidor” för att ansöka om ersättning för din huvudman. Från januari kan du också …

Du som ställföreträdare för en person kan använda Försäkringskassans "Mina sidor" för att ansöka om ersättning för din huvudman. Från januari kan du också beställa underlag…

Registerutdrag – Överförmyndare i samverkan

Registerutdrag

Registerutdraget är beviset för att du är god man eller förvaltare för din huvudman. … Registerutdrag till Pensionsmyndighet och Försäkringskassan.

Registerutdraget är beviset för att du är god man eller förvaltare för din huvudman. Här står vilka delar som ingår i ditt uppdrag och när det startade.

God man, förvaltare, förmyndare – Uddevalla kommun

Information till dig med en huvudman som har personlig assistans via Humana. Med anledning av att Försäkringskassan har beslutat att betala ut …

Gode män och förvaltare – en översyn (SOU 2021:36)

24 sep. 2021 — Försäkringskassan anser också att en översyn för att få ett starkare … som kan eller vill agera utan att vara god man eller förvaltare.

Digitala tjänster från Försäkringskassan – Kiruna kommun

16 mars 2022 — Nya digitala tjänster för ställföreträdare hos Försäkringskassan. En god man eller förvaltare kan ansöka om ersättning för sin huvudman via …

Här hittar du digital hjälp med ditt uppdrag

Checklista för godmansuppdrag/förvaltaruppdrag

går in (detta är det s.k. räkningskontot eller godmanskontot). … huvudmannens namn och skriver till försäkringskassan m.fl. och förklara att huvudmannens.

Keywords: försäkringskassan god man