Länsförsäkringar östgöta återbäring 2021

Återbäring 2022 – Länsförsäkringar

2021 var ett bra år – vi hade färre olyckor och skador än beräknat. Därför kan vi dela ut återbäring till våra försäkringskunder.

År 2021 blev ett mycket starkt år för kundägda Länsförsäkringar Östgöta. Det betyder att sakförsäkringskunderna får dela på 300 miljoner kronor i återbäring.

Återbäring – till dig som är försäkringskund – Länsförsäkringar

Återbäring – till dig som är försäkringskund

5 mars 2021 — I samband med att lokalt kundägda Länsförsäkringar Östgöta summerar året 2020 kan bolaget konstatera att det blir återbäring till kunderna även …

När du köper en försäkring hos oss blir du också delägare i bolaget. Det innebär att du är med och delar på vinsten när vi går med överskott!

250 miljoner i återbäring till östgötarna – Länsförsäkringar

Vi ger också tillbaka i form av återbäring. I höst får våra kunder dela på en rekordstor återbäring på hela 70 miljoner. För delad glädje är dubbel glädje.

I samband med att lokalt kundägda Länsförsäkringar Östgöta summerar året 2020 kan bolaget konstatera att det blir återbäring till kunderna även 2021. Anledningen är det starka resultatet år 2020 på 548 Mkr före skatt. Återbäringen kommer att betalas ut till kunderna under hösten 2021.

Återbäring – Länsförsäkringar

Återbäring

Så bra att vi nu i oktober kan dela ut 350 miljoner i återbäring till våra ägare – det vill säga våra försäkringskunder. Välkommen att bli ägare du också.

Om återbäring

Återbäring 2022 – Länsförsäkringar

Logga in på Mina sidor; Klicka sedan på ditt namn; Välj Inställningar; Välj Utbetalning; Välj konto du vill ha återbäringen till; Spara ändringarna.

Länsförsäkringar finns nära dig och erbjuder bank- och försäkringstjänster för privatpersoner, företag och lantbrukare

Återbäringen direkt på kontot – Länsförsäkringar

8 mars 2022 — Under 2021 har Länsförsäkringar Östgöta vuxit inom samtliga affärsområden, sakförsäkring-, bank- och livaffär, och förbättrat lönsamheten i en …

Vi är ett kundägt bolag och så klart är det du och våra andra försäkringstagare som belönas när det går bra.

Östgötarna får tillbaka 300 miljoner i återbäring – Cision News

Östgötarna får tillbaka 300 miljoner i återbäring – LF Östgöta

14 mars 2022 — ”Att skapa trygghet för våra kunder och östgötarna i stort är vårt främsta uppdrag”, säger Länsförsäkringar Östgötas VD Stefan Nyrinder.

År 2021 blev ett mycket starkt år för kundägda Länsförsäkringar Östgöta. Det betyder att

Länsförsäkringar Östgöta delar ut 300 miljoner kr i återbäring

Återbäringen! Det är en av fördelarna med att vara del av ett lokalt kundägt bolag. Vill du ha pengarna direkt in på kontot? Se till att anmäla rätt konto …

Återbäring | By Länsförsäkringar Östgöta – Facebook

Keywords: länsförsäkringar östgöta återbäring 2021, återbäring länsförsäkringar östgöta, återbäring länsförsäkringar östgöta 2021, återbäring länsförsäkringar 2021 östergötland, länsförsäkringar östgöta återbäring 2022, lansforsakringar/ostgota/aterbaring